Hotel Smart Sinaia – Restaurant Cascade
0%

Politica de Confidențialitate

1. Informații generale

Conform cerințelor Regulamentului General pentru Protecția Datelor (GDPR – General Dată Protection Regulation (EU) 2016/679 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, hotelsmart.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Site-ul hotelsmart.ro este operat de societatea ARTUR SMART S.R.L., CUI RO14644478, nr. reg. Com. J29/540/2002, cu sediul procesual ales în Str. Theodor Aman 16 E, Sinaia, Prahova.

hotelsmart.ro este un operator al datelor cu caracter personal pe care dvs. (persoană vizată) ni le transmiteți. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet, hotelsmart.ro.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al hotelsmart.ro, Hotel Smart va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării hotelsmart.ro, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul formularului pentru contact, întrebări sau reclamații, în măsura în care îl completați.

3. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți vizitator al hotelsmart.ro, Hotel Smart prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

  • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță  (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele oferite de Hotel Smart, prin hotelsmart.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

  • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe hotelsmart.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Hotel Smart de a asigura funcționarea corectă a hotelsmart.ro, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor hotelsmart.ro, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Hotel Smart va prelucra datele dumneavoastră  cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Hotel Smart va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Hotel Smart pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Hotel Smart poate dezvălui datele dumneavoastră către Parteneri, către societățile afiliate Hotel Smart, către terțe persoane sau entități care sprijină Hotel Smart în oferirea de servicii prin hotelsmart.ro, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

  • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea hotelsmart.ro și a serviciilor derulate prin intermediul ei;
  • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
  • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

6. Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicită accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Hotel Smart pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

+

Caută Cameră

Required fields are followed by *